آمار منفی کشور از زبان علی لاریجانی:

[ad_1]


آمار منفی کشور از زبان علی لاریجانی:

آمار منفی کشور از زبان علی لاریجانی:

?براساس آمارها ما در ۲۰ کشور منطقه از لحاظ سرمایه گذاری در رتبه ۱۵و در بین ۱۳۸ کشور دنیا در رتبه ۸۷ هستیم

?براساس آمارها از لحاظ شفافیت در سیاستگذاری در بین ۲۰ کشور منطقه دارای رتبه ۱۸ و در بین ۱۳۸ کشور جهان صد و سی و ششمین هستیم که این نشان دهنده پنهان کاری در امور است.

?از لحاظ نرخ بیکاری در بین ۲۰ کشور منطقه در رتبه نهم و در بین ۱۳۵ کشور جهان در رتبه ۹۰ هستیم.

?رشد واقعی ناخالص ملی در بین ۲۴ کشور منطقه در رتبه دهم و در بین ۱۹۱ کشور جهان در رتبه ۸۴ هستیم.

?از لحاظ جذب استعدادها در بین ۲۰ کشور منطقه در رتبه ۱۹ و در بین ۱۳۸ کشور جهان در رتبه ۱۲۶ قرار داریم

?گل آغا: کسی نیست بگوید آخر برادر مومن ، اینها را ما هم می دانیم منتها تا جایی که مطلعیم هیچ نهادی به اندازه همان جایی که شما رئیسش هستی در اداره کشور تاثیر ندارد.
مجموعه شما که با مدیریت حضرتعالی توانست در 20 دقیقه برجام را به انجام برساند اگر می خواست می توانست خیلی چیزهای دیگر را هم به سر انجام برساند!آمار منفی کشور از زبان علی لاریجانی:


آمار منفی کشورعلی لاریجانی

[ad_2]

لینک منبع