گفت و گوی ویژه نامه «چهارده» با استاد علی اکبر رائفی پور

[ad_1]


گفت و گوی ویژه نامه «چهارده» با استاد علی اکبر رائفی پور

گفت و گوی ویژه نامه «چهارده» با استاد علی اکبر رائفی پور

? استاد رائفی پور :
ضمن تشکر از دوستانی که مصاحبه را انجام داده و آنرا خلاصه کرده اند ، در مواردی به مفهوم آسیب رسیده است.
مثلا در بخشی آورده اند:

?اصلا‌ تفاوت‌ ائمه‌ و‌ پیامبر‌ اکرم در‌ این‌ است‌ که‌ پیامبر‌ دارای‌ کرامات‌ خاصی‌ است‌ که‌ مردم‌ با‌ دیدن‌ اعجازش‌ به‌ خدای او ‌ایمان‌‌ می‌آورند. ‌در‌حالی‌ که‌ ائمه‌ دارای‌ این‌ معجزات‌ نیستند‌ و‌ برای‌ درک‌ منزلت‌شان‌ باید‌ ناله‌ کرد‌ و‌ گریست‌ و‌ به‌ اضطرار‌ رسید‌ تا‌ وجودشان ‌را ‌درک‌کرد.‌

?که به هیچ وجه عبارت درستی نیست.

?چون ائمه نیز صاحب کرامات و معجزات هستند که در تاریخ و روایات نیز نقل شده است،

?بلکه منظور این است که پیامبران به سراغ مردم میروند و در باره ائمه مردم باید به سراغ این ذوات مقدسه بروند.

گفت و گوی ویژه نامه «چهارده» با استاد علی اکبر رائفی پورگفت و گوی ویژه نامه «چهارده» با استاد علی اکبر رائفی پور


استاد رائفی پورچهاردهعلی اکبر رائفی پور

[ad_2]

لینک منبع

عقل محبوب ترین و اولین مخلوق خداست

[ad_1]


عقل محبوب ترین و اولین مخلوق خداست

عقل محبوب ترین و اولین مخلوق خداست

استاد رائفی پور:

? خود خداوند متعال می فرماید:در تمام مخلوقات من ، هیچ چیز را به اندازه عقل دوست ندارم.

?تابع ترین مخلوق خدا هم عقل است ، خیلی مهم است تا حدی که مبنای پذیرش عبادات شما عقل شماست و چقدر عبادت عقلانی است.
به همین علت یک لحظه تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است ، هفتاد سال عبادت یعنی یک عمر عبادت. این عدد، عدد عمر است.

? عقل آنقدر مهم است که بهشت و جهنم برمبنای آن تعریف می شود.

?شما کلی نماز بخوانید و روزه بگیرید بعد در راه خدا خودتان را منفجرکنید ، یک داعشی بی عقل.
انتظار دارید این آدم به بهشت برود؟!!

? سخنرانی (جنود عقل و جهل) شب اول

عقل محبوب ترین و اولین مخلوق خداست

 عقل محبوب ترین و اولین مخلوق خداست


استاد رائفی پورخداعقل

[ad_2]

لینک منبع