وقت دعوا بین دو نفر، در عالم غیب چه اتفاقی می افتد؟

[ad_1]


وقت دعوا بین دو نفر، در عالم غیب چه اتفاقی می افتد؟

وقت دعوا بین دو نفر، در عالم غیب چه اتفاقی می افتد؟

? امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه بین دو نفر نزاع و کشمکشى صورت مى گیرد دو فرشته فرود مى آیند پس آن دو فرشته به نفرى که نادان است مى گویند:

?(تو به برادر دینى ات ) گفتى و گفتى در حالى که تو خود سزاوار حرفهایى که گفته اى هستى و به زودى به سبب آنچه که گفته اى جزا مى بینى.

?و به نفرى که بردبار است گویند:
صبر و بردبارى نمودى, به زودى اگر تا پایان نزاع چنین باشى مشمول غفران الهى قرار خواهى گرفت

❌ و اگر شخص بردبار پاسخ نادان را بدهد (و با او مقابله به مثل کند) آن دو فرشته (باز مى گردند و) بالا مى روند.

?وسائل الشیعه / باب استحباب الحلم /ح 262

وقت دعوا بین دو نفر، در عالم غیب چه اتفاقی می افتد؟وقت دعوا بین دو نفر، در عالم غیب چه اتفاقی می افتد؟


امام صادقدعوافرشته

[ad_2]

لینک منبع