فصل ششم سریال فرار از زندان در ایران رقم می خورد.

[ad_1]


فصل ششم سریال فرار از زندان در ایران رقم می خورد.

فصل ششم سریال فرار از زندان در ایران رقم می خورد.

? پل شیورینگ ایده پرداز سریال فرار از زندان در صفحه اینستاگرام خود نوشت :

?در فصل ششم مایکل اسکوفیلد به زندان اوین می رود تا مهدی هاشمی ، بابک زنجانی ،حمید بقایی و حسین فریدون را نجات دهد اما متوجه می شود حسین فریدون با وثیقه پنجاه میلیارد تومانی نجات پیدا کرده و مهدی هاشمی نیز اکثرا بیرون از زندان است!

?اینجاست که اسکوفیلد متوجه می شود زندان فقط برای فقراست چون ثروتمردان می توانند به راحتی با پرداخت پول ، آزاد شوند .

?مایکل پس از پی بردن به اینکه کارایی ثروتمندان در ایران بسیار بیشتر از توانای های اوست، دچار شکست عاطفی شده و در اوین خودکشی می کند و بدین ترتیب شش گانه فرار از زندان برای همیشه به تاریخ می پیوندد.

فصل ششم سریال فرار از زندان در ایران رقم می خورد.فصل ششم سریال فرار از زندان در ایران رقم می خورد.


حسن فریدونحسین فریدونفرار از زندان

[ad_2]

لینک منبع