یک مشت احمق خودشان را به خواب زده اند

[ad_1]


یک مشت احمق خودشان را به خواب زده اند

یک مشت احمق خودشان را به خواب زده اند

در امریکا هم باید برای بچه یک ساله سند 2030 اجرا کنند؟

⭕️ تجاوز به دختر یک ساله در ایالت میزوری آمریکا!

?والدین نوزادى یک ساله، از دوستی خواسته بودند برای زمانى که به خرید می روند از کودکشان مراقبت کند؛ بعد از چند دقیقه براى برداشتن وسیله‌اى به خانه بازمى‌گردند و با صحنه #تجاوز این فرد به کودک‌شان مواجه مى‌شوند.

?پدر دختر پس از مواجهه با این صحنه، با استفاده از وسایل منزل (همانطور که در عکس قابل مشاهده است) فرد متجاوز را زیر بار کتک سیاه و کبود کرد تا اینکه همسایه‌ها آمدند و جلوی او را گرفتند.

یک مشت احمق خودشان را به خواب زده اند

در امریکا هم باید برای بچه یک ساله سند 2030 اجرا کنند؟یک مشت احمق خودشان را به خواب زده اند


2030روحانیسند 2030

[ad_2]

لینک منبع

سازمان ضد همجنس بازی آمریکا هم علیه سند ۲۰۳۰ موضع گرفت!

[ad_1]


سازمان ضد همجنس بازی آمریکا هم علیه سند ۲۰۳۰ موضع گرفت!

سازمان ضد همجنس بازی آمریکا هم علیه سند ۲۰۳۰ موضع گرفت!

?سازمان family watch international( fwi ) که یک سازمان مسیحی آمریکایی است و یکی از اهداف آن مبارزه با همجسنگرایی و انحرافات جنسی در جامعه آمریکا می باشد در تحلیلی هیجان انگیز به شدت با امضای سند ۲۰۳۰ توسط آمریکا مخالفت کرده است.

? این سازمان که تلاش وسیعی در سازمان ملل برای عدم تصویب ۲۰۳۰ داشته، در لینک زیر اعلام می دارد که هر چند در سند ۲۰۳۰ به ظاهر شعار احترام به قوانین سایر کشورها ذکر شده ولی اصل این سند آزادتر شدن تبلیغات همجنس بازی و رشد آن در مدارس جهان و مهمتر از آن به هدف ایجاد محیطی مناسب برای گرایش های آزادی جنسی در دوران مدرسه نوشته شده است.

? سازمان fwi می گوید این سند به دنبال آن است که روابط جنسی دانش آموزان و حتی مسائلی مثل سقط جنین را عادی کند و جلوی هر نوع محدودیت و ممنوعیت آزادی ارتباطات نامشروع را در مدارس بگیرد و به یک آزادی بین المللی برسد!

? منبع:
familywatchinternational.org/fwi/documents/SDG_Analysis1_22_16_000.pdf

سازمان ضد همجنس بازی آمریکا هم علیه سند ۲۰۳۰ موضع گرفت!سازمان ضد همجنس بازی آمریکا هم علیه سند ۲۰۳۰ موضع گرفت!


آمریکاسند 2030همجنس بازی

[ad_2]

لینک منبع