گاف تاریخی «ربع پهلوی»!!

[ad_1]


گاف تاریخی «ربع پهلوی»!!

گاف تاریخی «ربع پهلوی»!!

?ماجرا از این قرار است که «ربع پهلوی» چند روز پیش در یکی از برنامه‌هایش با اذعان به اشتباهات شاهان ایران، در گافی بزرگ گفت: “اگر ترکمنچای نبود ما هنوز سمرقند و بخارا می‌داشتیم(!)”

?این در حالیست که حتی یک نوجوان در سطح مقطع راهنمایی هم می‌داند که طی عهدنامه ننگین «ترکمنچای» که در زمان فتحعلی شاه قاجار انجام شد، طی آن برخی قلمروهای دولت ایران در قفقاز شامل «خانات» ، «ایروان» و «نخجوان» از حکومت ایران سلب و به روسیه واگذار شد. همچنین بر اساس این معاهده ایران حق کشتی‌رانی در دریای خزر را از دست داد و ملزم به پرداخت ۱۰ کرور تومان به عنوان غرامت به امپراتوری روسیه شد.گاف تاریخی «ربع پهلوی»!!


پهلویربع پهلویگاف تاریخی

[ad_2]

لینک منبع