یک مشت احمق خودشان را به خواب زده اند

[ad_1]


یک مشت احمق خودشان را به خواب زده اند

یک مشت احمق خودشان را به خواب زده اند

در امریکا هم باید برای بچه یک ساله سند 2030 اجرا کنند؟

⭕️ تجاوز به دختر یک ساله در ایالت میزوری آمریکا!

?والدین نوزادى یک ساله، از دوستی خواسته بودند برای زمانى که به خرید می روند از کودکشان مراقبت کند؛ بعد از چند دقیقه براى برداشتن وسیله‌اى به خانه بازمى‌گردند و با صحنه #تجاوز این فرد به کودک‌شان مواجه مى‌شوند.

?پدر دختر پس از مواجهه با این صحنه، با استفاده از وسایل منزل (همانطور که در عکس قابل مشاهده است) فرد متجاوز را زیر بار کتک سیاه و کبود کرد تا اینکه همسایه‌ها آمدند و جلوی او را گرفتند.

یک مشت احمق خودشان را به خواب زده اند

در امریکا هم باید برای بچه یک ساله سند 2030 اجرا کنند؟یک مشت احمق خودشان را به خواب زده اند


2030روحانیسند 2030

[ad_2]

لینک منبع